Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalut



Pääsivu Työskentelymallit Uutiset Perheneuvolan ja oppilashuollon perhekeskeinen työparityö -malli julkaistu 9/2013

Perheneuvolan ja oppilashuollon perhekeskeinen työparityö -malli julkaistu 9/2013

Perheneuvolan jalkautuvan toimintamallin kehittivät ja käytäntöön sovelsivat TUKEVA 2 Lapin osahankkeessa kehittäjäsosiaalityöntekijä Marja Leena Nurmela ja koulukuraattori Anne Huhtala. Mallin mukaan kehittäjäsosiaalityöntekijä oli tarvittaessa koulun oppilashuollon tukena ja koulukuraattorin työparina perhekeskeisessä työssä. Tavoitteena oli päästä lähettämisen kulttuurista varhaiseen perhekeskeiseen yhteistyöhön. Kehittämisvaiheessa oli hankeresurssia käytettävissä, joten TUKEVA 3  juurruttamishankkeessa vuoden 2013 aikana perheneuvolan ensitiimi, koulukuraattorit ja  psykologit sekä heidän esimiehensä kehittivät mallin jokapäiväiseen perheneuvolatyöhön ja olemassa oleviin resursseihin sopivaksi. Malli viimeisteltiin teknisesti 10.6.2013 ja hyväksyttiin julkaistavaksi Tukeva tukiryhmän kokouksessa 20.9.2013.

Mallia ovat työstäneet
Marja Nuortimo, johtava psykologi
Teija Kivelä, psykologi
Anne Seppälä, sosiaalityöntekijä
Eira Kuukkanen, sosiaalityöntekijä
Anne Huhtala, koulukuraattori
Eija Kasurinen, koulukuraattori
Virve Simonen, koulukuraattori
Satu Jokelainen, koulukuraattori
Marja Pulju, koulukuraattori
Mari Raappana, koulupsykologi
Iina Herrala, koulupsykologi
Irmeli Vähäaho, erityisopetuksen koordinaattori
sihteerinä Marja-Sisko Tallavaara Tukeva Lapin osahankkeesta
teknisenä toteuttajana Maria Martin

Tutustu malliin »


Tietoa virtu.fi:stä